ЕВРОПЕЙСКА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЙЦИ


   Уникалните особености на технологията са в максималната автоматизация на всички процеси.
Постига се високото ниво на ветеринарна безопасност.


   Едновременното извършване на изкуствено осеменяване позволява да се прогнозира появата на потомство,  а следователно да се прогнозира обема на производство и финансовите потоци.
Използвано оборудване
Хале зайцеферми
Хале

Халето е от метална конструкция, стените са от сандвич-панели и други топлоизолационни материали.
Клетка зайцеферми
Клетка

Клетката представлява модулна конструкция от поцинковани решетъчни панели и удароиздръжлива екологично чиста пластмаса.
Клетката притежава пресметната ергономия и широки възможности за трансформация.
Хранене и поене - зайцеферми
Хранене

Системите за раздаване на храната и за автоматично поене се монтират лесно на корпуса на клетката и представляват набор от тръбопроводни съединения с отводи и тройници за свързване със силозите с фураж и с контейнерите с вода.
Микроклимат - зайцеферми
Микроклимат

Комфортният микроклимат се осъществява от приточно смукателна вентилация с функция за контрол на микроклимата и система за контрол на качеството на въздуха.
Отоплението се извършва от електрически или газови топлогенератори.
Отстраняване на тора - зайцеферми
Отстраняване на тора                

Отстраняването на тора се извършва от лентови или скреперни  конвейри с електронен контрол на събирането.
През определен период от време насъбралия се тор се извозва от фирмата.
Графикът за подаване на храна и вода се регулира посредством специална компютърна програма, обезпечаваща непрекъсната работа. Пластмасовата кръгла хранилка се поставя удобно в клетката и не отнема площ от тази, предназначена за зайците.
Поене

Поенено се осъществява с нипелни поилки. Всеки заек, на всяка възраст, 24 часа в денонощието във всеки момент може да пие на воля чиста вода.
Нипелните поилки представляват най-простия и най-хигиеничен начин за поене.
Системата за вентилация в халето е принудителна, смукателна. Обогатеният с кислород  въздух попада в зайцефермата, през адсорбиращи рамки, препятстващи проникването на възможни замърсявания и обезпечаващи санитарната безопасност. Отделянето на мръсния въздух се извършва с помощта на смукателни вентилатори. Нивото на замърсяване се определя автоматично с помощта на специални датчици.
Под клетките са оборудвани специални ями за изгребване. Транспортьор с електронен контролер за отстраняване на тора ежедневно или еднократно в рамките на няколко дни изкарва тора от пода извън зайцефермата.
Технологията е съвременен, високотехнологичен способ за производство на диетичното заешко месо.

Високата производителност и минималния разход на труд правят това переспективно направление в животновъдството максимално привлекателно за инвестиции.

Отглеждането на зайци е надеждно направление за вашите инвестиции.
Copyright 2012 © БУЛИТАЛИА ЕООД