Известно е, че контролът на температурата и влажността в птицефермите е много важен.
Лошото управление на микроклимата може да доведе до намаляване производството на яйца или месо, дори до увеличаване на смъртността на птиците и до големи загуби.

Munters има решения и продукти, необходими за контрола на микроклимата,
които помагат на фермера да получат най-добрите възможни резултати.

ОХЛАЖДАНЕ

Охлаждането чрез изпаряване на водата е естественото решение при всяки опит за
контролиране на климата. Благодарение на своята енергийна ефективност този метод
е идеален за приложение в птицевъдството.
За целта Munters предлага различни охладителни пити (evaporative cooling pad) и системи
за разпределяне на водата върху тях.
Copyright 2012 © БУЛИТАЛИА ЕООД
Отиди горе
Вентилация
Вентилация
Вентилация
Отопление
Отопление
Птицеферми
ВЕНТИЛАЦИЯ

Винаги когато се налага да намерим идеалния начин за вкарване, отвеждане или циркулация на въздуха във вътрешността на птицевъдното помещение, Munters има точен отговор - различни видове смукателни вентилатори, въздушни циркулатори, жалузи и светлинни филтри.
ОТОПЛЕНИЕ

Топлогенераторите на Munters могат да бъдат в различни конфигурации в зависимост от използваното гориво
( метан, пропан-бутан, нафта) и от изгарянето (директно или индиректно; преносима, мобилна
или версия за окачване).
Клиентът избира от широката продуктова гама  това, което най-добре отговаря на неговите нужди.
Вентилация
Вентилация
Вентилация
Вентилация
Отопление
Охлаждане
Охлаждане
Охлаждане
Охлаждане