БУЛИТАЛИА ЕООД е официален представител на ВАЛЛИ АД - Италия.
ВАЛЛИ АД е един от водещите световни производители на клетъчно оборудване за птицеферми.

   Производството на ВАЛЛИ АД се отличава с изключително качество както на вложените материали, така и на изработката.
Предлагат се технологии, които са резултат от сътрудничеството с реномирани университети в света и отразяват най-новите научни постижения.

   Фирмата предлага голямо разнообразие от клетки за:
  • кокошки носачки
  • родителски стада
  • ярки
  • бройлериПтицеферми
Птицеферми
Птицеферми
Птицеферми
Птицеферми
Птицеферми
Птицеферми
Птицеферми
Птицеферми
Птицеферми
Птицеферми
   Фирмата изработва проекти за цялостно оборудване на птицефермите, което включва
системи за хранене и поене, отвеждане на тора, отопление, охлаждане и събиране на яйцата.
Дейността на всички системи се контролира напълно автоматично по електронен път.
Copyright 2012 © БУЛИТАЛИА ЕООД